Saturday, 01 Oct 2022
  • Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS) adalah sebuah yayasan yang didanai oleh PT. Vale Indonesia Tbk (dulu bernama PT. International Nickel Indonesia Tbk, disingkat PT. INCO Tbk).

SD YPS Singklole

SD YPS Singklole

Data guru dan Pegawai SD YPS Singkole

NoNama GuruTMT Jabatan
1Abi Talib, S.Pd., M.Pd., Gr.18-Jul-2012Kepala Sekolah
2Natalia Tandi Ayu, S.Si., S.Pd., Gr.30-Jul-2007Wakasek Kesiswaan/Guru Kelas II NT
3Muh. Said, S.Pd, M.Pd., Gr.15-Jan-2008Wakasek Kurikulum/Guru Kelas VI MA
4Sthepanus Sinin, S.S.16-Jul-2012Wakasek Sarpras/Ag. Katolik
5Nirmala Andari Widarto, S.Psi.07-Sep-2015Guru/Wali Kelas I NA
6Hasbiyanti Bachtiar, S.Pd.06-Aug-2007Guru/Wali Kelas I HB
7Anna Tanan, S.Pd.14-Aug-2018Guru/Wali Kelas I AT
8Herliani Pane, S.Pd.16-Jul-2012Guru/Wali Kelas I HP
9Hasnawati Tatang, Amd.Par, S.M., S.Pd.AUD, S.Pd.(PGSD)21-Jul-2010Guru/Wali Kelas I HT
10Nasriah Hamid, S.E., S.Pd.01-Jun-2011Guru/Wali Kelas II NH
11Lina Purwanti, S.Pd.22-Apr-2019Guru/Wali Kelas II LP
12Stevany Somalinggi, S.Pd, M.Pd..12-Sep-2012Guru/Wali Kelas II SV
13Rahmat Margo Suwito, S.Pd., Gr.16-Jul-2012Guru/Wali Kelas III RM
14dra. Ida Nirmala20-Jul-1998Guru/Wali Kelas III IN
15Mirna Haerani, S.T.P., S.Pd., M.Pd.07-Apr-2010Guru Kelas III HS
16I Gusti Ayu Kesumawati, S.Pd.21-Sep-1998Guru/Wali Kelas IV IG
17Halipa, S.Pd.21-Jul-1994Guru/Wali Kelas IV HL
18Nuryadi, S.Pd, M.Pd.21-Jul-2004Guru/Wali Kelas IV MN
19drs. Stepen Irianto, M.Pd.1-Oct-2021Guru Kelas V JS
20Wilson Malino, S.S., M.si.16-Jul-2012Guru/Wali Kelas V WM
21Maria Magdalena, S.Pd., M.Si.03-Sep-2003Guru/Wali Kelas V MM
22Ayub, S.Kom., S.Pd.21-Nov-2012Guru/Wali Kelas VI AY
23Octovina Jula Nanulaitta, S.S., S.Pd.04-Oct-2004Guru/Wali Kelas VI OC
24Mohammad Abduh, Lc., M.Pd.01-Aug-2012Guru Agama Islam/Wali Kelas VI MA
25Hafsari, S.Pd.11-Feb-2019Guru Agama Islam/Wali Kelas III HS
26Kamaria, S.Pd.I.14-Aug-2018Guru Agama Islam
27Nova Tandilolo, S.Th.03-Jul-2006Guru Agama Kristen
28Jumsrimurty, S.Pd.12-Feb-2013Guru Bahasa Inggris
29Muh. Jalil Syam, S.Pd.15-Jan-2008Guru PJOK/ Wali Kelas V JS
30Syamsinar, S.Pd., M.M.21-Jul-1997Pustakawan
31Syahriani, S.Sos.15-Jan-2008Staff Tatausaha
32Since, S.Sos., M.M.21-Jan-2003Staff Tatausaha
KELUAR